História a súčasnosť obce Strelníky

Historické aj aktuálne informácie o obci strelníky (do roku 1948 šajba) si môžete preštudovať na minimálne dvoch stránkach:
www.strelniky.sk – oficiálna stránka obce spravovaná obecným úradom
www.sajba.sk – neoficiálna stránka venovaná obci Strelníky a udržovaná skupinou dobrovoľníkov.